ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์
หน้าแรก>บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต>บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การให้บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันได้ติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับเบี้ยประกัน สิทธิประโยน์ตามกรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินค้าและการบริการ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลา โดยมีบริการทั้งหมด 4 บริการ ดังนี้
 
1. บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านทางอีเมล
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันได้สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับเบี้ยประกัน สิทธิประโยน์ตามกรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินค้าและการบริการ ผ่านทางอีเมลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งคำตอบตามที่ผู้เอาประกันสอบถามไปยังอีเมลของผู้เอาประกัน
 
2. บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านทางแชท
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันได้สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับเบี้ยประกัน สิทธิประโยน์ตามกรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินค้าและการบริการ หรือแจ้งข้อร้องเรียนเบื้องต้นโดยการพิมพ์ข้อความสนทนาโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้แบบทันทีทันใด เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าใช้บริการนี้ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น.
 
3. บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านทางอีเมลแบบอัตโนมัติ
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันได้สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับเบี้ยประกัน สิทธิประโยน์ตามกรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินค้าและการบริการ โดยที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกคำถามและส่งอีเมลผ่านหน้าเว็บเพจของบริษัทได้ ซึ่งระบบบริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำการค้นหาคำตอบและส่งคำตอบให้กับผู้เอาประกันผ่านทางอีเมลแบบอัตโนมัติ และสามารถเข้าใช้บริการนี้ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
4. ร้องเรียนออนไลน์
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันได้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังบริษัทและได้รับทราบผลการร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และการบริการของตัวแทนประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัท
 
 
        
 
 
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์
ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 0247