ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์
หน้าแรก>บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การให้บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันได้ติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับเบี้ยประกัน สิทธิตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินค้า และการบริการ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลา โดยมีบริการทั้งหมด 4 บริการ ดังนี้
 
1. บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านทางอีเมล
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันได้สอบถามข้อมูลเบี้ยประกัน สิทธิตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินค้า และการบริการ หรือแจ้งข้อร้องเรียนเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งคำตอบตามที่ผู้เอาประกันสอบถามไปยังอีเมลของผู้เอาประกันและสามารถเข้าใช้บริการนี้ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
2. บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านทางแชท
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันได้สอบถามข้อมูลเบี้ยประกัน สิทธิตามกรมธรรม์ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินค้า และการบริการ หรือแจ้งข้อร้องเรียนเบื้องต้นโดยการพิมพ์ข้อความสนทนาโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้แบบทันทีทันใด เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าใช้บริการนี้ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 21.00 น.
 
3. บริการข้อมูลผู้เอาประกันผ่านทางอีเมลแบบอัตโนมัติ

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันได้สอบถามข้อมูลเบี้ยประกัน สิทธิตามกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สินไหมทดแทน สินค้า และการบริการ โดยที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกหัวข้อ เรื่อง และคำถามที่ต้องการซึ่งระบบจะทำการค้นหาคำตอบและส่งคำตอบให้กับผู้เอาประกันผ่านทางอีเมลแบบอัตโนมัติ และสามารถเข้าใช้บริการนี้ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง                           

 
4. ร้องเรียนออนไลน์

เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันที่ต้องการจะติดต่อร้องเรียนมายังบริษัทในกรณีที่ประสบปัญหาจากตัวแทน ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัท ที่กระทำผิดเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และการบริการ เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับความสะดวกในการที่จะส่งเรื่องร้องเรียนและรับทราบผลการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 
                                                                                  
 
 
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์
ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 0247